Konferencja naukowa "BioMillenium" 2009
Politechnika Gdańska
   

 

Sponsor strategiczny:

 

 

MENU:

ZDJĘCIA Z KONFERENCJI

Strona główna

SESJA PLAKATOWA

Oferta sponsorska

Plan konferencji

Zgłoszenie

Streszczenie

Opłaty zjazdowe

Komitet naukowy

Organizatorzy

Sponsorzy

Hotele

Informacje o Gdańsku

Kontakt

 

 

 

 

 

Olszewski M, Mickiewicz M, Kur J.:Two highly thermostable paralogous single-stranded DNA-binding proteins from Thermoanaerobacter tengcongensis., Arch Microbiol. 2008

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plan Konferencji BioMillenium2009

 

          22.10.2009 Czwartek

 

     15:00 – 15:15 Uroczyste otwarcie konferencji - Audytorium Novum, PG

     15:15 – 16:00 „Molekularne mechanizmy oddziaływań mikroorganizmów z komórkami gospodarza - wpływ infekcji bakteryjnych na procesy                             nowotworzenia” – prof. dr hab. Elżbieta Katarzyna Jagusztyn - Krynicka

     16:00 -16:45 „Biologia molekularna w badaniach epidemiologicznych drobnoustrojów" - prof. dr hab. Marek Gniadkowski

     16:45 – 17:30 „Metagenom – źródło genów dla biotechnologii” - prof. dr hab. Marianna Turkiewicz

     19:00 – 20:00 Wystąpienie grupy tanecznej "Bal Fatale" - Teatr Ruchu, AK PG Kwadratowa, ul. Siedlicka 4, Gdańsk

     20:00                   Kolacja - AK PG Kwadratowa, ul. Siedlicka 4, Gdańsk

          23.10.2009 Piątek

  

     9:00 – 12:00 Sesja I „Diagnostyka in vitro - Audytorium Novum, PG

     8:45 - 9:15 przerwa kawowa

     9:15 – 10:00 "Inaktywacja fotodynamiczna jako alternatywna metoda walki z wielolekoopornymi szczepami Staphylococcus aureus" - dr Mariusz Grinholc

     10:00 – 10:20 "Photodynamic diagnosis and therapy of cancer – recent advances" - dr Joanna Zawacka-Pankau

     10:20 - 10:45 "Usefulness of PCR method for detection of Leishmania in Poland" - prof. dr hab. Przemysław Myjak

     10:45 - 11:00 "Molekularna i serologiczna diagnostyka dengi" - prof. dr hab. Przemysław Myjak

     11:00 - 11:15 "The first detection of Babesia EU1 and Babesia canis canis in Ixodes ricinus ticks (Acari, Ixodidae) collected in urban and rural areas in nothern Poland" -                             mgr inż. Stella Cieniuch

     11:15 - 11:30 "Genetic evaluation of relationship between presence of mutations in rpoB and resistance of Mycobacterium tuberculosis to rifampin" - dr Anna Żaczek

     11:30 - 11:45 "Molecular epidemiology - possibilities and limitations" - dr hab. Beata Krawczyk

     11:45 - 12:00 "TRS-PCR as a  tool for uropathogenic Escherichia coli strains discrimantion" - dr Wioletta Adamus-Białek

     12:00 - 12:15 przerwa kawowa

     12:00 – 13:00 Sesja plakatowa - Gmach Główny PG, Dziedziniec Południowy

     13:15 - 15:00 Lunch - Hotel "Szydłowski", ul. Grunwaldzka 114, Gdańsk

  

     15:00 – 18:00 Sesja II „Molekularne mechanizmy patogenności drobnoustrojów” - Audytorium Novum, PG

     15:15 – 16:00 „Komunikowanie się drobnoustrojów jako podstawa patogenezy zakażeń” – prof. dr hab. Eugenia Gospodarek

     16:00 – 16:40 "Bacterial adhesins of "chaperone-usher" type - moleular mehanisms and biogenesis" - dr inż. Rafał Piątek

     16:40 - 17:20 "Prevalence of genes encoding some virulence factors  and agr group in S. aureus isolated in West Pomerania region" - prof. dr hab. Stefania            Giedrys- Kalemnba

     17:20 - 17:40 "The cross-reactivity of Shewanella fidelis lipopolysaccharide with anti-Proteus antibodies" - prof. dr hab. Wiesław Kaca

     17:40 - 18:00 "The new method of differentiation of ureolytic bacteria" - mgr Iwona Konieczna

     18:00 - 18:20 "Identification of genes involved in mycotoxins biosynthesis in Fusarium sp. using PCR aasay" - mgr Michalina Suchorzyńska

     18:20 - 18:40 "The activity of antibodies encapsulated in cationic PC/Chol/DOTAP liposomal vesicles against Pseudomonas aeruginosa strains" - dr Zuzanna Drulis-Kawa

     18:00 - 18:15 przerwa kawowa

 

          24.10.2009 Sobota

 

     9:00 – 12:00 Sesja III „Molekularne aspekty biotechnologii przemysłowej” - Audytorium Novum, PG

      8:45 - 9:15 przerwa kawowa 

     9:15 – 10:00 „Racjonalne podstawy doskonalenia cech produkcyjnych drobnoustrojów przemysłowych” – prof. dr hab. Jan Fiedurek

     10:00 – 10:20 A Regenerating Mouse - dr inż. Paweł Sachadyn

     10:20 - 10:40 Yeast flocculation governed by FLO genes: molecular and physiological study - dr Anna Misiewicz

     10:40 - 11:00 Sequence differentiation among genes of folic acid biosynthesis pathway in Saccharomyces cerevisiae - mgr Anna Dziełakowska

     11:00 - 11:20 Aromatic amino acid aminotransferase from the Antarctic strain Psychrobacter sp. B6 - gene isolation and expression system construction - mgr inż.  Karolina Nowakowska

     11:20 - 11:40 An unexpected discovery of the pink fluorescent clone during screening of the Antarctic soil-derived metagenomic library for lipolytic actvie clones and   the explanation of the observed phenomena - dr inż. Hubert Cieśliński

     11:40 - 12:00 Single-stranded DNA-binding proteins from psychrophilic bacterium Pseudoalteromonas haloplanktis - dr inż. Marcin Olszewski

     12:00 – 12:15 Zakończenie

     12:15 - 12:30 przerwa kawowa

 

 Sponsorzy

                   

Created by swilczek ;]