Konferencja naukowa "BioMillenium" 2009
Politechnika Gdańska
     

 

Sponsor strategiczny:

 

 

MENU:

ZDJĘCIA Z KONFERENCJI

Strona główna

SESJA PLAKATOWA

Oferta sponsorska

Plan konferencji

Zgłoszenie

Streszczenie

Opłaty zjazdowe

Komitet naukowy

Organizatorzy

Sponsorzy

Hotele

Informacje o Gdańsku

Kontakt

 

 

 

 

 

Zalewska-Piatek B, Bury K, Piatek R, Bruzdziak P, Kur J: Type II secretory pathway for surface secretion of DraD invasin from uropathogenic Escherichia coli Dr+ strain. J Bacteriol 2008

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Oferta sponsorska konferencji "BioMillenium" 2009:

SPONSOR STRATEGICZNY
 • Wyeksponowane logo Firmy, wraz z notą o fakcie sponsorowania, na stronie internetowej konferencji oraz umieszczeniem bezpośredniego odnośnika do Państwa strony internetowej;
 • Umieszczenie logo i nazwy Sponsora Strategicznego na wszystkich zewnętrznych reklamach w sposób wyróżniający się poza paskiem sponsorskim;
 • Umieszczenie logo i nazwy Sponsora Strategicznego na torbach na materiały konferencyjne;
 • Rezerwacja miejsca na drugiej stronie okładki materiałów konferencyjnych na Państwa reklamę;
 • Możliwość wygłoszenia przez Państwa przedstawiciela wykładu promocyjnego podczas Konferencji;
 • Wywieszenie plakatów i dystrybucja materiałów reklamowych (dostarczonych przez Państwa firmę) w miejscu, w którym odbędzie się Konferencja;
 • Dołączenie ulotek reklamowych i/lub próbek produktów (dostarczonych przez Państwa firmę) do materiałów konferencyjnych;
 • Oficjalne podziękowania podczas Konferencji podkreślające fakt sponsorowania;
 • Materiały potwierdzające Państwa obecność podczas Konferencji oraz certyfikat wsparcia wystawiony przez Komitet Organizacyjny Konferencji przy Katedrze Mikrobiologii Politechniki Gdańskiej.

ZŁOTY SPONSOR
 • Wyeksponowane logo Firmy, wraz z notą o fakcie sponsorowania, na stronie internetowej konferencji oraz umieszczenie bezpośredniego odnośnika do Państwa strony internetowej;
 • Umieszczenie logo firmy na pasku sponsorskim na wszelkich materiałach, ulotkach i plakatach reklamujących Konferencji;
 • Rezerwacja miejsca na ostatniej stronie materiałów konferencyjnych na Państwa reklamę;
 • Wywieszenie plakatów i dystrybucja materiałów reklamowych (dostarczonych przez Państwa firmę) w miejscu, w którym odbędzie się Konferencja;
 • Dołączenie ulotek reklamowych i/lub próbek produktów (dostarczonych przez Państwa firmę) do materiałów konferencyjnych;
 • Oficjalne podziękowania podczas Konferencji podkreślające fakt sponsorowania;
 • Materiały potwierdzające Państwa obecność podczas Konferencji oraz certyfikat wsparcia wystawiony przez Komitet Organizacyjny Konferencji przy Katedrze Mikrobiologii Politechniki Gdańskiej

SPONSOR

 • Wyeksponowane logo Firmy, wraz z notą o fakcie sponsorowania, na stronie internetowej konferencji oraz umieszczenie bezpośredniego odnośnika do Państwa strony internetowej;
 • Umieszczenie logo firmy na pasku sponsorskim na wszelkich materiałach, ulotkach i plakatach reklamujących Konferencji;
 • Dołączenie ulotek reklamowych i/lub próbek produktów (dostarczonych przez Państwa firmę) do materiałów konferencyjnych;
 • Materiały potwierdzające Państwa obecność podczas Konferencji oraz certyfikat wsparcia wystawiony przez Komitet Organizacyjny Konferencji przy Katedrze Mikrobiologii Politechniki Gdańskiej.

 

 

PAKIETY SPONSORSKIE

 

Sponsor Strategiczny 10 000 zł

Złoty Sponsor 5000 zł

Sponsor 3000 zł

 

     Płatności prosimy dokonać na konto BioMillenium

     PKO BP SA I Oddział Regionalny Gdańsk nr 55 10201811 102271883 6001279 z tytułem: Sponsor Strategiczny/Złoty Sponsor/Sponsor Konferencji BioMillenium 2009"

     BIURO KONFERENCJI
     Politechniki Gdańskiej
     Wydział Chemiczny
     Katedra Mikrobiologii
     ul. Narutowicza 11/12
     80-952 Gdańsk

W razie pytań lub wątpliwości na Państwa uwagi czeka pracownik Biura Konferencji pod numerem tel. 058 347 24 17 lub 058 347 23 83 oraz    e-mailem: kur@chem.pg.gda.pl lub abrill@chem.pg.gda.pl

 

 Sponsorzy

             

Created by swilczek ;]